ՄԻԱՎԱՆՔ կամ ՄԻԱՎԱՆՍ. Որպէս Միակ կամ առաջին եւ երեւելի վանք միաբանակեցաց, եւ կամ միայնոց. (իբր յատուկ անուն)

Էր անդ կանանց վանս, որ կոչէր միավանս. (Վրք. հց. ՟Թ։)