ՄԻԳԱՐԻԼ. Բառ անյայտ. գուցէ իբր Միգանալ. մէգ առնել անձին.

Մեղկեալ եմք միգարելով, եւ թուլացեալ գործարանս բանի եւ գրոյ եւ մտածութեան. (Մագ. ՟Ի՟Ը։)