adj. s.

Mesopotamian, inhabitant of Mesopotamia.

adj. s.

ՄԻՋԱԳԵՏԱՑԻ ՄԻՋԱԳԵՏԵՑԻ. μεσοποταμίτης mesopotamita. որ եւ ՄԻՋԱԳԵՏԵԱՅ. Բնակիչ երկրին միջագետաց.

Պարթեւաց եւ մարաց, արաբացոց, միջագետացոց, եւ իմոց կապադովկացւոց. (Ածաբ. պենտեկ.։)

Առնում տարազ միայնակեցի միջագետեցւոյ. (Վրք. հց. ձ։)