s.

midnight, twelve o'clock.

s.

μεσονύκτιον nox media. Մէջ գիշերոյ. կէս կամ հասարակ գիշեր.

Այս ճգնաւորացն բարեպաշտութեան միջագիշերն. (Բրս. թղթ.։)

Զորս ի միջի անդ յիշէ, զմիջագիշերն եւ զհաւախօսն։ Երէկանիրհասէրն զմիջագիշեր հրաւիրէ լինել իւր արթնութեան ժամանակ. (Յհ. իմ. ատ.։)