adj.

fighting in the midst.

adj. s.

Մարտիկ կարգեալ ընդ մէջ առաջին եւ վերջին դասուց բանակին.

Յօրինեցին զռազմ հանդիսին երեքկարգեան գնդօք, եւ վերջապահս. (Պտմ. որբել։)