adj.

uniform, equal;
monotonous;

adv.

uniformly, equally;
— ձեւ, uniformity.

adj. adv.

μονότροπος unius modi ὀμοίως pari modo, similiter τοῦτων συμφώνως huius consonanter Միակերպ. նման, եւ նմանապէս.

Ի դրախտին՝ միօրինակ ոմն գոլով. (Աթ. ՟Դ։)

Սմին բանիս միօրինակ (յն. համաձայնապէս) ասէ եւ տէր մեր յաւետարանն. (Կոչ. ՟Բ։)

Ի խաւարին գիշերի փայտն եւ քարն առ հասարակ մի ինչ օրինակ թուին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 6։)

Զփոքր եւ զմեծ ինքն արար, եւ զմիօրինակ խնամ ունի ամենեցուն. յն. նմանապէս նախախնամէ. (Իմ. ՟Զ. 8։)