adj. adv.

in perpetual darkness, always in the dark.

adj.

Որ միշտն է որպէս ի գիշերի. որ կայ ի մթան՝ անմասն ի լուսոյ տուընջեան.

Ընդ աչացաւացն նեղելոց մշտագիշերն խարխափանօք. (Նար. ՟Ժ՟Է։)