adj.

going or flowing continually.

cf. ՄՇՏԱԽԱՂԱՑ. ἁένναος perennis.

Ակունք մեծամեծք, որք բղխեն յերկրէ՝ անդադար եւ մշտագնաց վտակովք. (Վեցօր. ՟Գ։)

Սահմանեաց զաղբիւրս, եւ զգետս մշտագնացս. (Մխ. այրիվ.։)