adj.

always running or flowing, falling continually.

adj.

Միշտ զեղեալ. մշտահոս. մշտաբուխ.

Ջերմագոյն եւ անընդմիջելի մշտազեղ արտասուօք. (Սկեւռ. լմբ.։)