s.

perpetual motion.

s.

ἁεικινησία, τὸ ἁεικίνητον motus perpetuus, perennis motio. Մշտաշարժն գոլ (ըստ ամենայն առման). եւ Հանապազորդեան շարժումն. անդադար արծարծումն՝ խաղացումն՝ բերումն.

Մշտաշարժութիւնք նոցա յաստուածայինս։ Անթոյլ եւ անխոտոր մշտաշարժութեամբ։ Հրեշտակականին մշտաշարժութեան. (Դիոն. ստէպ։)

Մշտաշարժութիւն նոցա առ ի բարիս ըստ հրոյ բնութեան. (Շ. հրեշտ.։)

Արեգական եւ լուսնոյ մշտաշարժութիւնք դադարեն. (Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մշտաշարժութիւն մշտաշարժութիւնք
accusatif մշտաշարժութիւն մշտաշարժութիւնս
génitif մշտաշարժութեան մշտաշարժութեանց
locatif մշտաշարժութեան մշտաշարժութիւնս
datif մշտաշարժութեան մշտաշարժութեանց
ablatif մշտաշարժութենէ մշտաշարժութեանց
instrumental մշտաշարժութեամբ մշտաշարժութեամբք