adj.

always lighted or burning.

adj.

Միշտ վառեալ. մշտաբորբոք. անշէջ. միշտ վառած.

Մշտավառ լուսով ջահազգեաց։ Մշտավառ լուսովն ելին զհետ նորա յառագաստն յուսոյն. (Խոր. հռիփս.։)

Անշիջանելի պահեցէ՛ք զճառագայթս աստուածութեանն մշտավառ առաքինութեամբ. (Շ. ընդհանր.։)

Մշտավառ գեհեան։ Մշտավառ հրոյ անշիջանելի գեհենին. (Գր. հր.։)

Ի մշտավառ հուր առաքումն. (Սկեւռ. աղ.։)