s.

eternal day.

adj.

Ունօղ զմիշտ տիւ անգիշեր. մշտալոյս. աներեկ.

Արժանի լիցուք եւ ի սկիզբն վաղորդայնի մշտատիւն ժամու փառաւորել զքեզ կենսատու. (Նար. խչ.։)