adj.

always in tears.

adj.

Ուր իցէ արտօսր միշտ. որ ինչ լինի անդադար արտասուօք.

Արժանի արդարեւ տարակուսանաց, եւ մշտարտօսր կականման. (Մագ. ՟Ծ՟Դ։)