adj.

Միշտ փայլեալ՝ փայլուն՝ լուսափայլ. մշտապայծառ.

Փառօքդ մշտափայլի։ Մչ մշտափայլ յարակայ վառմամբ. (Նար. ՟Ղ՟Ա. ՟Ղ՟Գ։)

Այսու (առաքինութեամբ) զքեզ մշտափայլ տեսանեմք. (Մագ. ՟Ի՟Է։)

Իբրեւ անմուտ աստղ փայլելով ի մշտափայլ արեգակնէդ քրիստոսէ. (Ժմ. յն.։)