adj.

erroneous, heretical;
nonsensical, foolish.

adj.

Որ ճառէ զմոլեգին բանս. ցնորաբան. մոլար.

Սովաւ խորթաբարոյիցն հերձուածողաց մոլեգնաճառ բերանք կարկին։ Զմոլեգնաճառ բանսարկուին զգլուխ վերակարեցին. (Նար. ՟Հ՟Ե. եւ Նար. առաք.։)