adj.

Բառ անստոյգ. իբր Այն՝ որ մոլի. մոլեգնեալ. այսահար.

Խզին եւ կոծին իբրեւ զմոլիչն չարաշշուկ դիւահարեալս. (Մանդ. ՟Ժ՟Գ. (գուցէ գրելի, զմոլիսն։))