adj.

inconstant as the wind;

s.

changeable wind.

adj. s.

Որ ինչ է որպէս հողմ մոլորական՝ աստնդական.

Ուղխացան ջուրցն բազմութիւն մոլորահողմն խաբէութեան. (Ագաթ.։)

Մոլորահողմ խաբէութեան մտաց նոցա ընդ կրունկն ի փախուստ զնոսա դարձուցանէր. (Յհ. կթ.։)