adj.

dark skinned, sunburnt, tawny, brown.

adj.

Ոյր մորթն է մոխրագոյն՝ թուխ.

Մոխրամորթ եւ սեւ եւ դիւանման կոչեաց զինքն։ Մոխրամորթ եւ սեաւ դեւանման դու. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)