s.

seduction, deceit.

s.

Խաբումն մտաց. խաբելն, իլն. մոլորութիւն. դաւաճանութիւն.

Մեղայ մտախաբութեամբ դիւաց. (Մաշկ.։)

Իսկ (Նիւս. կուս.)

Մտախաբութեամբք ոմանք զինքեանս մոլորեցուցին, զայն վարկանելով բարի՝ յոր ինչ իւրեանց միտքն միտեցին. ընթերցի՛ր ըստ յն. մտաբախութիւն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մտախաբութիւն մտախաբութիւնք
accusatif մտախաբութիւն մտախաբութիւնս
génitif մտախաբութեան մտախաբութեանց
locatif մտախաբութեան մտախաբութիւնս
datif մտախաբութեան մտախաբութեանց
ablatif մտախաբութենէ մտախաբութեանց
instrumental մտախաբութեամբ մտախաբութեամբք