cf. ՄՏԱՑԱԾԻՆ.

Մտածին եւ նորաստեղծ տարակուսանս առաջի մեր արկեալ՝ պարապէր. (Մագ. ի մանուչ.։)

Զի մի՛ բռնազբօսութիւն ինչ մտածին բանից կարծեսցի. (Սեբեր. ՟Գ։)