adj.

mentally blind.

adj.

Կոյր մտօք.

Վա՛յ քեզ անձն իմ մտակոյր. (Մաշկ.։)

Ի զգաստիցն, եւ ի մտակուրացն (կամ ի մտակուրիցն). (Ոսկիփոր.։)

Ի բազմութենէ լալոյնեւ յամբոխէն մտակոյր եղեալ՝ մոռացայ. (Ոսկիփոր.։)