s.

lists, arena;
agonism.

adj.

ἁγών, στάδιον stadium, certamen, et locus in quo certamen editur. Տեղի մրցելոյ ըմբշաց կամ նահատակաց. ասպարէս հանդիսի, եւ նոյն իսկ հանդէս մրցանաց. ասի եւ յն. բառիւքն՝ ստադիոն, եւ ագոն.

Իբրեւ զքաջ նահատակ եկեալ ի մրցարանէ. (Ճ. ՟Ա.։)

Պա՛րտ էր իմանալ քեզ ո՛վ դատաւոր զհաստատութիւն հաւատոյն մեր յառաջին մրցարանէ անտի. (Ճ. ՟Բ.։)

Քաջութեանց եւ մրցարանաց եւ պատերազմաց։ Զմրցարան մահու կամ կենաց՝ նպատակ անձին եդեալ. (Յհ. կթ.։)

Ի հոգեւորակա մրցարանի զամենեսեան մարզեն (օծմամբ) անըմբռնելի լինել ընդդիմամարտին. (Կամրջ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մրցարան մրցարանք
accusatif մրցարան մրցարանս
génitif մրցարանի մրցարանաց
locatif մրցարանի մրցարանս
datif մրցարանի մրցարանաց
ablatif մրցարանէ մրցարանաց
instrumental մրցարանաւ մրցարանաւք