adv.

like a puddle or marsh;

adj.

marshy, fenny;
muddy, miry.

adj. adv.

Իբրեւ զմօր կամ զճահիճ. եւ Տղմային կամ լճային.

Բղխեն ակունք, եւ հանդարտ գնացիւք յառաջացեալ ծովանան մօրաբար երեւութիւք. (Խոր. ՟Գ. 59։)