adj.

moorish;
— հաւք, moor-fowl.

adj.

Որ սիրէ զմօր կան զտիղմ եւ զլիճ. աղմասէր. աղտեղասէր։

Ի ձեւ տզրկին իմանամք զկերիչ չար բոլոր կենդանեաց զսատանայ զմօրասէրն. (Համամ. առկ։)

Բազումք մօրասէր եւ տղմասէր սողունք կային. (Կիր. պտմ։)