s.

Իբր Հագագումն կամ հաչհաչումն. գանչումն անպէտ. պապաջումն. կակազումն.

Յաւէտաղօղանջեալ՝ զանգիրսն բարբառելով՝ յախմարացն յագաչմունս. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յագաչումն յագաչմունք
accusatif յագաչումն յագաչմունս
génitif յագաչման յագաչմանց
locatif յագաչման յագաչմունս
datif յագաչման յագաչմանց
ablatif յագաչմանէ յագաչմանց
instrumental յագաչմամբ յագաչմամբք