s.

cf. Յագուրդ.

s. chem.

saturation.

cf. ՅԱԳԵՑՈՒՄՆ. κόρος satietas.

Հալածեա՛ տէր զքուն ի գլխոյ, եւ զյագումն յորկորոյ. (Եփր. աղ.։)

Կերակրոյ եւ քնոյ եւ երգոյ յագումն. (Առ որս. ՟Ժ՟Ե։)

Առն ցանկացողի ընչից՝ ոչ լինի յագումն. (Ածաբ. ժղ.։)

Նպատակ հասարակաց եղիցի մի, անսալ յագմանն (այսինքն լրման պիտոյից). (Բրս. հց.։)

Յագումն ոչ ունի Աստուածասէր հոգի։ Այս պատահէ նմա, յորժամ յագումն առնու երանելի վայելչութեանն. (Բրս. թղթ. եւ Բրս. չար.։)

Եւ լսելիք յագումն ունին, որպէս որովայնն ի կերակրոց։ Յագումն լսելեաց ոչ առնէ. (Ճ. ՟Ժ.։ Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յագումն յագմունք
accusatif յագումն յագմունս
génitif յագման յագմանց
locatif յագման յագմունս
datif յագման յագմանց
ablatif յագմանէ յագմանց
instrumental յագմամբ յագմամբք