adj. s.

Dioscorian.

Ասորիք հետեւօղք Յակոբայ ծանծալոս կոչեցելոյ, կամ դիոսկորեանք.

Անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց յուլիանիտս եւ յակոբիկս. (Խոսրովիկ.։)