bot. s.

morel or winter-cherry, alkekengi.

s.

Որպէս թէ խաղող խաբօղ. Ազգ կարմիր շանխաղողի. halicucabus, vesicaria, solanum. իտ. acquaquengi.

Յակոբուկ. կարմիր միրգ է ի շնախաղողին ցեղէն. քաքանաճ. քուքումաճ. հապըլ յարուս. (Բժշկարան.։)