adj.

Բազմագին. մեծագին. գնոջ. պահալը.

Ի պատուական ականց գումարտակն զյոքնաշահն եւ զյաճախագինն. (Նար. մծբ.։)

Ծախէին զյաճախագինն ընդ դոյզն գնոց. (Կիր. պտմ.։)