s.

slowness, tardiness, delay, retardation;
sluggishness, idleness.

s.

βραδύτης tarditas, cunctatio, segnities. Յամր գոլն. դանդաղութիւն. անագանումն. յերկարութիւն.

Զի մի՛ զսահմանեալ ժամանակն ծախեսցէ ճանապարհագնացութեանն յամրութեամբ. (Փիլ. յովն.։)

Զպտղահասութեանն յամրութիւն (կամ յարմարութիւն) ապաժամ հասուցանէ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յամրութիւն յամրութիւնք
accusatif յամրութիւն յամրութիւնս
génitif յամրութեան յամրութեանց
locatif յամրութեան յամրութիւնս
datif յամրութեան յամրութեանց
ablatif յամրութենէ յամրութեանց
instrumental յամրութեամբ յամրութեամբք