adj.

Յայտնի. յայտնական. երեւելի. (կամ անուն բարձր տեղւոյ իրիք)

Հայր Աստուծոյ եղեր յայտնաւոր (դու Դաւիթ). թագաւորեաց լինել ահաւոր. (Գանձ.։)

Ելեալ կային ճակատեալք ի վերայ բարձրաւանդակի լանջակողմանցն յայտնաւորին. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յայտնաւոր յայտնաւորք
accusatif յայտնաւոր յայտնաւորս
génitif յայտնաւորի յայտնաւորաց
locatif յայտնաւորի յայտնաւորս
datif յայտնաւորի յայտնաւորաց
ablatif յայտնաւորէ յայտնաւորաց
instrumental յայտնաւորաւ յայտնաւորաւք