s.

Յայտնելն, իլն. յայտնութիւն.

Ամենայն երկնայնոցն իմացութեանց մականունութիւն՝ յայտնումն ունի իւրաքանչիւրումն աստուածատեսակ առանձնաւորութեան. (Դիոն. երկն.։)

Յայտնումն Աստուծոյ մերոյ, զի յայսմ աւուր մկրտեցաւ. (Հ=Յ. յնվր. ՟Զ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յայտնումն յայտնմունք
accusatif յայտնումն յայտնմունս
génitif յայտնման յայտնմանց
locatif յայտնման յայտնմունս
datif յայտնման յայտնմանց
ablatif յայտնմանէ յայտնմանց
instrumental յայտնմամբ յայտնմամբք