adj.

speaking audaciously.

adj.

Որ յանդուգն է ի խօսս. յանդուգն բանիւք.

Անզգամս կոչէ զյանդգնախօսս ի մարդկանէ, որք լիրբ եւ անկարգ բանս բերեն արտաքս ի յաւելուածոյ սրտից իւրեանց. (Լմբ. առակ.։)