s.

proposition;
design, project, intention.

s.

որ եւ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. πρόθεσις propositio. Առաջի եւ յառաջագոյն դնելն. հաստատելն ի միտս. դիտաւորութիւն.

զի ըստ ընտրութեանն յառաջադրութիւնն (կամ առաջադրութիւնն) Աստուծոյ հսատատեսցի. (Հռ. ՟Թ. 11։ եւ Եփես. ՟Ա. 1։ ՟Ե. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջադրութիւն յառաջադրութիւնք
accusatif յառաջադրութիւն յառաջադրութիւնս
génitif յառաջադրութեան յառաջադրութեանց
locatif յառաջադրութեան յառաջադրութիւնս
datif յառաջադրութեան յառաջադրութեանց
ablatif յառաջադրութենէ յառաջադրութեանց
instrumental յառաջադրութեամբ յառաջադրութեամբք