s.

production, creation.

s.

παραγωγή productio եւ πρόοδος processio, emanatio. Արտադրութիւն. եւ արտադրօղ. յառաջ ածօղ.

Ամենայն ինչ ի նա հաստատեցաւ. եւ գոլս այս՝ բոլորիցս յառաջածութիւն եւ գոյացութիւն. այսինքն գոյացուցիչ. (Դիոն. ածայ.։)

Բազմապատկանալ ասի մինն, իբր նորա յիւրմէ յառաջածութիւն զբազումս։ Միեղինիւ յառաջածութեամբ բազմացն. (անդ։)

Եւ իբր Յառաջատութիւն. ելք. որ եւ ՅԱՌԱՋՃԱՆԱՊԱՐՀ ասի.

Առ ի բարերար յառաջածութիւն աստուածպետութեանն. (անդ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջածութիւն յառաջածութիւնք
accusatif յառաջածութիւն յառաջածութիւնս
génitif յառաջածութեան յառաջածութեանց
locatif յառաջածութեան յառաջածութիւնս
datif յառաջածութեան յառաջածութեանց
ablatif յառաջածութենէ յառաջածութեանց
instrumental յառաջածութեամբ յառաջածութեամբք