adj.

believing first of all men.

adj.

Կանխագոյն հաւատացեալ. եւ որ ինչ ա՛նկ է նմին.

ասէր լինել յառաջահաւատ քան զվիրս եւ զաղուանս. (Ոսկիփոր.։)

Աբրահամ՝ յառաջահաւատն պարծանօք արդարեւ իսկ հայր անուանեալ. (Ագաթ.։)