adj.

προμηκής prominens, oblongus. Յառաջ ձգեալ երկայնեալ.

Երկոցունց եռագունիցն հաւասարասրունն զմի ընկալեալ է բնութիւն, եւ յառաջաձիգն՝ անեզր բնութիւնն. (Պղատ. տիմ.։)

Միանգամայն բոլոր եւ յառաջաձիգ ձեւք բաժանէին. (անդ։)