s.

ՅԱՌԱՋԱՄԱՍՆ ՅԱՌԱՋԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ. cf. ՅԱՌԱՋԱԲԱԺԻՆ. προνομία praerogativa.

Որք պատուոյ արժանիք եւ յառաջամասին են. (Փիլ. ել. ՟Բ. 27։)

Թափեալ ի հարցն պատուոյ, եւ յառաջամասինն գահոյէ. (Խոր. ՟Գ. 65։)

Պատուոյ եւ յառաջամասնութեան մեծի արժանի առնել զմարգարէն. (Փիլ. ել. ՟Բ. 43։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջամասնութիւն յառաջամասնութիւնք
accusatif յառաջամասնութիւն յառաջամասնութիւնս
génitif յառաջամասնութեան յառաջամասնութեանց
locatif յառաջամասնութեան յառաջամասնութիւնս
datif յառաջամասնութեան յառաջամասնութեանց
ablatif յառաջամասնութենէ յառաջամասնութեանց
instrumental յառաջամասնութեամբ յառաջամասնութեամբք