adj.

announced, narrated beforehand.

cf. ՆԱԽԱՊԱՏՈՒՄ. προαγγελτικός praenuntiatus.

Յառաջապատում (վկայութիւնս) գրով գտցես. (Կիւրղ. եէմի առ կոստանդ.։)

Առ ի յուշ առնելոյ նոցա օրինօք զյառաջապատում չարչարանաց իւրոց. (Ագաթ.։)