s.

pruning, lopping.

s.

ἁποκοπή, ἁπόκοψις amputatio. Յատանելն, իլն. յօտումն.

Մշակին երկնաւորի յատմամբ խնամոց պտղաբերեալք. (Շ. տաղ առաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յատումն յատմունք
accusatif յատումն յատմունս
génitif յատման յատմանց
locatif յատման յատմունս
datif յատման յատմանց
ablatif յատմանէ յատմանց
instrumental յատմամբ յատմամբք