va.

to insolate, to expose to the sun or to the open air;
to hang.

ն.

ἑξηλιάζω, αἱθριάζω soli expono, ad solem exsicco, sub dio expono. Առաջի արեգի դնել. պարզել յարեւու. տարածել կախմամբ յանդիման արեգական, եւ ի բացօթեայ վայրի. (գուցէ՝ որպէս ձօնելով. որով լինի եւ արմատ բառիս Պատարագել)

Յարագեսցուք զնոսա Տեառն ի Գաբաա։ Յարագեցին զնոսա ի լերինն առաջի Տեառն։ Ժողովեաց եւ զյարագելոցն (զոսկերս). (՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Ա. 6. 9. 13։)

Յարագեցան, այսինքն յարեւուն եդան. (Կիւրղ. թագ.։)

Այժմ վկայք յարագին, եւ առաքին. (Ածաբ. նոր կիր.։)

Աստուածարեալն վեհից՝ յարագողացն վրիժուց մատնէ. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Յարագիլ ասէ զպատարագելոյն նոցա խորհուրդ, եւ կամ զփոյթ (զարագելն) նոցա նահատակութեանն. (Լծ. ածաբ.։)