adj.

ever-pleasing;
always green.

adj.

ἁειθαλής semper vigens, splendidus. Մշտազուարճ. միշտ զուարճացեալ՝ ուռճացեալ իրօք կամ նմանութեամբ. յարադալար. անթառամ. եւ Զուարթագին. կայտառ. առոյգ. արծարծ. անտրտում.

Յաւէտափթիթ եւ յարազուարճ են տունկք իբրու Աստուածային դրախտին. (Փիլ. լին. ՟Ա. 9։)

Զի առանց ստութեան նիւթեղէն եւ յարազուարճ տունկք են, Շ. (թղթ.։)

Յարազուարճ ծառ լինի՝ ջրոցն հոսմամբ պարարեալ. (Նիւս. երգ.։)

Յարազուարճ եւ մշտափթիթ՝ լուսեղէն կանաչութեամբ ծաղկեալ. (Խոր. հռիփս.։)

Արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով։ Յարազուարճ պայծառութեամբն, եւ քաղցրաճաշակ պտղովն. (Պիտ.։)

Յարազուարճ խնդութեամբ, կամ բերկրանօք. (Խոր. վրդվռ.։ Պրոկղ. յոսկ.։)

Յարազուարճ հարսնարանին. (Ճ. ՟Բ.։)

Յարազուարճ ձայնիւ օրհնել զԱստուած յաւիտեան. (Տաղ.։)

Ի յարազուարճ ուրախութիւնն ցնծան. (Մխ. ապար.։)

Լոյս զուարթ կոչէ, որ զանմահութիւնն յայտ առնէ, եւ զմշտնջենաւորութիւն, եւ զյարազուարճ լինելն. (Խոսր.։)