adj.

Իսպառ կամ միշտ ծածկեալ. թաքուն. ներքին.

Եւ արդ հարսունք՝ որ նստէին յարածածուկ առագաստի, ի սուգ մտեալ էին. (Ճ. ՟Բ. (կամ թերեւս գրելի էր՝ յամրածածուկ)։)