adj.

perpetually burning or burnt.

adj.

Յար կիզօղ. միշտ կիզանօղ կամ կիզանողական. եւ կիզեալ, կամ անշէջ բորբոքեալ.

Զառանց լուսոյն եւ զյարակէզն հնացուցանելով զհուր. (Անյաղթ բարձր.։)

Հուր որքան զօրէ, յարակէզ առնէ զծնողն. (Շ. թղթ.։)

Յարակէզ մշտնջենաւոր մատնեալ բոցոյ. (Սկեւռ. աղ.։)

Գեհեն զմշտաբորբոք եւ զյարակէզ հնոցն անուանէ. (Երզն. մտթ.։)

Մի՛ մատներ յարակէզ տոչորման տապակաց. (Բենիկ.։)