cf. ՅԱՐԱՁԻԳ. ըստ ՟ա. նշ. σύντονος.

Որք ոչ գնացին ընդ աստուածայինսն յարաձգականին եւ անթոյլ հետեւմամբ։ Ըստ մշտնջենաւոր եւ յարաձգական յաւիտենին. (Դիոն. եկեղ.։ Կամրջ.։)

Եւ ըստ ՟բ. նշ. παραστατικός.

Անցեալն (ժամանակ բայի) ունի զանազանակս չորս, յարաձգական, յարակայ, գերակատար, անորիշ. (Թր. քեր.։)