adj.

Որպէս Մշտնջենաւորակից. συνεκτεινόμενος.

Իսկ թէ համանգամայն Հայր եւ Աստուած, համանգամայն եւ Որդի ընթացակից մշտնջենաւորութեանն Հօր, եւ յարաձգակից, զի պահեսցի ծնողին միշտ գոլն հայր. (Կիւրղ. գանձ.։)