ն.

Շարամանել. յարահիւսել. բաղհիւսել. ընդելուզանել. յարել. յաւելուլ. կցել.

Էր եւ յայսոսիկ յարամանեալ քո նախ զՄովսէսին, եթէ որ խօսեցաւն առ նա՝ ո՞ ոք էր։ Ողբերգական շարամանութեամբ յարամանեալ նորագոյն բանս։ Եթէ ոչ պարունակեալ յարմարեսցէ ճախարակին (հիւսն զփայտն), ոչ զնա գահաւորակ կամ յաթոռս յարամանեալ գործիցէ. (Մագ. ՟Ե. ՟Զ. ՟Ժ՟Ը։)