adj.

իբր Յարամնայական կամ յարամնացական. cf. ՅԱՐԱՄՆԱՅ.

Քանզի անձնիշխան ես, ի հարկաւորն ոչ յարամնական երեւի։ Իսկ կամաւորն ոչ միայն յարամնական (կամ յարմնական) է, այլեւ զվերին փառսն նօթճէ. (Երզն. մտթ.։)

Միմեանց լինին նիւթ եւ պատճառ յարամնական. (Երզն. ոտ. երկն.։)