va.

to denominate, to name, to call.

ն.

ՅԱՐԱՆՈՒԱՆԵԼ. παρονομάζω denomino. Կոչել կամ յորջորջել իւիք յարանունութեամբ.

Դպիր ի դպրութենէ յարանուանեցաւ, եւ արդար յարդարութենէն. (Դամասկ.) (իմա՛ զայս ըստ տրամաբանից. ուր ըստ քերականաց՝ ի դպիր բառէն ածանցմամբ յարանուն լինի դպրութիւն, որպէս եւ յարդարոյ արդարութիւն)։