s.

perpetual motion;
mutation, alteration.

s.

Անընդհատ շարժումն, բերումն եւ փոփոխութիւն.

Զշրջանս տարեւոր կենցաղոյս յարաշարժութեամբ իւրով նմանեցոյց դրաց. (Համամ առակ.։)

Բնութեամբ ունէր մարդն զյարաշարժութիւն՝ առ սկզբնատիպն վերաբերելով. (Անան. ի պետր.։)

Ի փոփոխմունս տուընջեանց եւ գիշերաց՝ աւուրց եւ ամանակաց՝ եօթնաթիւ յարաշարժութեամբ. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յարաշարժութիւն յարաշարժութիւնք
accusatif յարաշարժութիւն յարաշարժութիւնս
génitif յարաշարժութեան յարաշարժութեանց
locatif յարաշարժութեան յարաշարժութիւնս
datif յարաշարժութեան յարաշարժութեանց
ablatif յարաշարժութենէ յարաշարժութեանց
instrumental յարաշարժութեամբ յարաշարժութեամբք